نوشته‌ها

از اصول دكوراسيون بيشتر بدانيم

هفت عنصر اصلي كه طراحي فضاهاي داخلي را مي سازند عبارتند از : 

١- فضا ( space )

٢- خط  ( line )

٣- فرم  ( form )

٤- رنگ ( color )

٥- نور ( light )

٦- بافت ( texture )

٧- الگو ( pattern )