اصول در طراحي دكوراسيون داخلي ( قسمت هشتم )

⚜️اصل هشتم در طراحي دكوراسيون داخلي ؛

٨- جزئيات :

جزئيات شبيه گيلاس بر روي بستني هستند ، ممكن است حجم بستني بيشتر به نظر برسد ، اما بدون گيلاس كامل نيست .

اين مثال درباره طراحي دكوراسيون داخلي هم صدق ميكند .

مبلمان ، لوازم دكوري و …. جزئياتي هستند كه دكوراسيون منزل را كامل ميكنند .

ادامه دارد …

جهت مشاوره ، طراحي و اجراي دكوراسيون خود با شماره 📲   ٠٩٠٣٤٣٣٢٧٥٢ تماس بگيريد .