اصول در طراحي دكوراسيون داخلي ( قسمت هشتم )

⚜️اصل هشتم در طراحي دكوراسيون داخلي ؛

٨- جزئيات :

جزئيات شبيه گيلاس بر روي بستني هستند ، ممكن است حجم بستني بيشتر به نظر برسد ، اما بدون گيلاس كامل نيست .

اين مثال درباره طراحي دكوراسيون داخلي هم صدق ميكند .

مبلمان ، لوازم دكوري و …. جزئياتي هستند كه دكوراسيون منزل را كامل ميكنند .

ادامه دارد …

جهت مشاوره ، طراحي و اجراي دكوراسيون خود با شماره 📲   ٠٩٠٣٤٣٣٢٧٥٢ تماس بگيريد .

اصول در طراحي دكوراسيون داخلي ( قسمت هفتم )

⚜️اصل هفتم در طراحي دكوراسيون داخلي

٧- مقياس و تناسب

اصول مقياس و تناسب ، اين اطمينان را حاصل مي كنند كه در يك فضاء اشياء به گونه اي به نظر برسند كه انگار به يكديگر تعلق دارند .

حجم ها و متريال هاي محيط داخلي با سه عنصر ابعاد ، شكل و رنگ أشياء  هماهنگ ميگردند .

ادامه دارد ….

جهت مشاوره ، طراحي و اجراي دكوراسيون خود با شماره 📲  ٠٩٠٣٤٣٣٢٧٥٢  تماس بگيريد .

اصول در طراحي دكوراسيون داخلي ( قسمت ششم )

⚜️اصل ششم در طراحي دكوراسيون داخلي :

٦- رنگ و متريال :

رنگ و متريال ويژگي اصلي دنياي ما است . رنگ همواره در فرآينده تكاملي إنسان نقش مهمي ايفا كرده و مي نمايد.

هارموني رنگ در طراحي داخلي و تركيب آن در هر فضايي به اقتضاي نوع كاربري و عملكرد آن متفاوت است .

يك طراح داخلي بايد با دانش كافي و خلاقيت هنري خود بهترين حالت تركيب رنگ و متريال را براي هر فضايي بيافريند.

ادامه دارد …..

جهت مشاوره ، طراحي و اجراي دكوراسيون خود با شماره 📲     ٠٩٠٣٤٣٣٢٧٥٢ تماس بگيريد .

اصول در طراحي دكوراسيون داخلي ( قسمت پنجم )

⚜️اصل پنجم در اصول طراحي دكوراسيون داخلي :

٥- سايه روشن :

كنتراست به تفاوت در درخشندگي يا رنگ أشيائي كه احجام را از يكديگر متمايز مي سازد اشاره ميكند .

در طراحي دكوراسيون داخلي كنتراست را ميتوان با دو عنصر به نام هاي رنگ و جنس به دست آورد .

ادامه دارد ….

جهت مشاوره ، طراحي و اجراي دكوراسيون خود  با شماره 📲  ٠٩٠٣٤٣٣٢٧٥٢  تماس بگيريد .

اصول در طراحي دكوراسيون داخلي ( قسمت چهارم )

⚜️اصل چهارم در طراحي دكوراسيون داخلي :

٤- تأكيد :

تأكيد همان طور كه از نامش پيداست ، يك اصل أساسي ست و به موضوع خاصي اشاره دارد.

اصل تأكيد بخش مركزي معماري داخلي و طراحي داخلي به شمار مي رود ، و ساير بخش ها را تحت شعاع خود قرار مي دهد .

ادامه دارد ….

جهت مشاوره ، طراحي و اجراي دكوراسيون خود با شماره 📲    ٠٩٠٣٤٣٣٢٧٥٢  تماس بگيريد .

 

اصول در طراحي دكوراسيون داخلي ( قسمت سوم )

⚜️اصل سوم در طراحي دكوراسيون داخلي :

٣- ريتم :

اصل ضرب اساساً نشان دهنده يك حركت متصل بين متريال هاي مختلف دكوراسيون داخلي مي باشد .

اين حركت براي يك ضرب آهنگ بصري بين متريال هايي كه وزن هاي ديداري متفاوتي نسبت به يكديگر دارند ايجاد ميشود .

اين هماهنگي بخصوص بايد در طراحي دكوراسيون منزل رعايت شود .

ادامه دارد ….

جهت مشاوره ، طراحي و اجراي دكوراسيون خود با شماره 📲   ٠٩٠٣٤٣٣٢٧٥٢ تماس بگيريد .

اصول در طراحي دكوراسيون داخلي

⚜️اصل دوم در طراحي دكوراسيون داخلي :

٢- موازنه ؛

اصل تعادل در نظم متريال ها يكي از فاكتورهاي مهم است كه براي رسيدن به اصل تعادل ديداري به كار مي رود .

تعادل تنها زماني حاصل مي شود كه وزن بصري متريال ها و عناصر ديگر معماري داخلي به طور مساوي در فضا توزيع گردد .

ادامه دارد …..

جهت مشاوره ، طراحي و اجراي دكوراسيون داخلي با شماره 📲  ٠٩٠٣٤٣٣٢٧٥٢ تماس بگيريد .

دكوراسيون داخلي

⚜️اصول طراحي دكوراسيون داخلي كه هر طراح داخلي بايد بداند، شامل موارد متعددي ست كه از امروز با هم مرور ميكنيم :

١- اتحاد و همبستگي ؛

اتحاد و همبستگي متريال ها در طراحي داخلي بر يكپارچگي و هماهنگي آنها تأكيد دارد .

تمام عناصر مورد استفاده در دكوراسيون داخلي مكمل يكديگر هستند و بسيار مهم است كه هوشمندانه با يكديگر تركيب شوند .

ادامه دارد :

جهت مشاوره و طراحي و اجراي دكوراسيون با شماره 📲 ٠٩٠٣٤٣٣٢٧٥٢  تماس بگيريد.

چرا به طراحي داخلي نياز داريم ؟

چرا به طراحي داخلي نياز داريم ؟

.

طراحي داخلي هنر استفاده از فضاي داخلي محيط براي پياده سازي بهترين بازدهي فيزيكي و رواني است .

شايد با خود بگوييد طراحي داخلي چه منافعي براي ما به عنوان مصرف كننده دارد ؟ 

يكي از مزاياي طراحي داخلي استفاده از بهترين چيدمان براي أشياء منزل است .

مسلماً چيدمان هاي مختلف فضاهاي مختلفي را شكل ميدهد و اِشغال ميكنند و هنر يك طراح داخلي در اِشغال كمترين فضا هنگام چيدمان وسايل منزل است .

اما صرفاً استفاده ي بهينه از فضا وظيفه ي يك طراح نيست ، وظيفه ي بعدي كه بسيار مهم تَر هم ميباشد زيبايي منزل است. 

اهميت زيبايي منزل و چشم نواز بودنش بسيار بالاست به دليل افراد ساكن كه براي مدت طولاني بارها دكوراسيون مورد نظر را خواهند ديد . اما دليل بعدي كه بسيار مهم تَر است ، تأثيرات مختلف بر روح و روان اعضاي خانواده است . 

امروزه علم روانشناسي موارد بسيار جالبي را براي افزايش نشاط و شادابي اعضاي خانواده ، مؤثر ميداند كه نوع طراحي داخلي يكي از اين موارد است .

جدا از فضاي خانه ، معماري داخلي محيط كاري هم بسيار حائز اهميت است  ، زيرا ارتباط مستقيمي با بهره وري كاركنان مجموعه ي مورد نظر دارد .

يك طراحي خوب منجر به داشتن دكوراسيوني زيبا و كاربردي و متناسب با محيط مورد نظر خواهد شد كه همواره آرامش روح و لذت مداوم افراد بيننده و بالاترين بازدهي كاري رو به ارمغان مي آورد .