كاشي هفت رنگ

كاشي هفت رنگ از مجموعه ي نفيس موزه ي كليساي وأنك جلفاي اصفهان

كاشي هفت رنگ

كاشي هفت رنگ براي ديوار و محوطه سازي

١٠ نكته در طراحي خانه هاي كوچك

١- رادياتورها حتما به رنگ ديوار باشند .

٢- از آستان پنجره به عنوان مكان مناسب براي قرارگيري تخت خواب بهره ببريد .

٣- تا حد امكان در انتخاب كابينت ، از رنگ هاي روشن و سرد استفاده كنيد و تا جايي كه ميشود از كابينت هاي بالايي صرف نظر كنيد .

٤- قفسه هاي كتاب فقط به رنگ سفيد باشند .

٥- از مبلمان هايي استفاده كنيد كه داراي كمدهاي پنهان هستند .

٦- دور ميز ناهار خوري از نيمكت استفاده كنيد كه هم ميتوان از فضاي زيري آن براي نگهداري وسايل استفاده كرد ، هم به نسبت صندلي افراد بيشتري ميتوانند از آن استفاده كنند .

٧- با استفاده از تايل هاي بزرگ تَر روي كف ، سطح يكپارچه تري درست كنيد .

٨- به جاي استفاده از يخچال بزرگ در صورت امكان از يخچال زير كابينتي استفاده كنيد.

٩- يكي از ديوارها را با آينه ي تمام بپوشانيد .

١٠- از رنگ هاي روشن و سرد بيشتر استفاده كنيد .