در رابطه با دكوراسيون داخلي بيشتر بدانيم

٣ گزينه از مهمترين قوانين دكوراسيون داخلي

١- قانون ٣/٣ عمودي :  در اين قانون گفته ميشه كه هر فضايي رو بايد به سه بخش عمودي تقسيم كنيم . قسمت زيرين ميتونه تيره ترين قسمت باشه . قسمت مياني ، رنگ هاي متوسط و قسمت بالايي از رنگ هاي روشن .

اين قانون دقيقاً از طبيعت الهام گرفته شده (زمين : تيره ترين /  برگ ها : مياني  /  آسمان : روشن ترين )

٢- قانون ٦٠ – ٣٠ – ١٠  در رنگ ها :  در اين قانون ٦٠ درصد از فضا رو به يك رنگ كه ترجيحاً بهتره خنثي باشه ، اختصاص ميدهيم .  ٣٠ درصد رنگ ديگر كه بيشتر شامل مبلمان ميشه و تنها ١٠ درصد از فضا رو هم به رنگ سوم اختصاص ميدهيم .

٣- قانون سه تايي ها :   در اين قانون به اين موضوع اشاره ميشه كه هر تركيبي كه براي اكسسوري ها در نظر ميگيريد ، بهتره از تعداد فرد تشكيل شده باشه و از بين اعداد فرد هم ، عدد ٣ بهترين تركيب بصري رو ايجاد ميكنه .

از اصول دكوراسيون بيشتر بدانيم

هفت عنصر اصلي كه طراحي فضاهاي داخلي را مي سازند عبارتند از : 

١- فضا ( space )

٢- خط  ( line )

٣- فرم  ( form )

٤- رنگ ( color )

٥- نور ( light )

٦- بافت ( texture )

٧- الگو ( pattern )