اشتباهات در دكوراسيون – قسمت اول

يكي از بيشترين تصاويري كه در سالهاي اخير ميبينيم دكوراسيون هاي شلوغ و پر زرق و برق منازل است .

چشم ها دائماً در حال اسكن كردن محبط أطراف هستند و وقتي شما يك فضايي را بيش از حد شلوغ ميكنيد ، نوعي استرس در أشخاص بيننده ي آن محيط ايجاد مي شود ، كه باعث حواس پرتي و عدم تمركز و عدم آرامش ميشود .

اين در حاليست كه ميبينيم خيلي از طراحان كشور ، امروزه ،متاسفانه  بدون توجه ، حتي در فضاهايي كه تمركز از نيازهاي أساسي آن فضا محسوب ميشود ، با تزئينات پُر كار و شلوغ ، نوعي تشويش بَصَري براي مخاطب ايجاد ميكنند .