كاشي هفت رنگ در محوطه سازي

راه پله ها در فضاي بيروني خانه با كاشي هايي از طرح هاي مختلف . طرح ها و رنگ هاي غير قابل پيش بيني كه در فضاهاي بيرون از خانه مورد استفاده قرار مي گيرند ، دوست داشتني و زيبا هستند و جلوه ي شاد و خاصي به فضا ميبخشند.